За проекта

Това е проект с фотографска насоченост. На неговите страници ще се говори за фотография, при това фотография с тилт-шифт обективи.

За момента проекта е затворен за нови автори, но ако снимате с тилт-шифт обектив или сте толкова добър с обработващия софтуер, че правите фейк тилт-шифт фотография, която е трудно да бъде различена от истинската… Можете да ми изпратите снимки и адрес на личната Ви страница, и ако ми харесат нещата, ще ги публикувам в категория представяне, заедно с адреса на страницата Ви.

Изпращане на фотографии по горната точка се осъществява на следния мейл:

antispam [at] ambientdefocus [dot] com

желателно е същите да бъдат ресайзнати до 640 точки по дългата страна, да притежавате собствеността върху кадрите, да напишете имената си, личната си страница или фото-страницата Ви, както и под какъв лиценз ще бъдат публикувани на сайта, ако ми харесат. Ако желаете можете да изпратите материал, свързан с насочеността на проекта. Същия при одобрение ще бъде публикуван заедно с името Ви и линк към вашата страница.

Авторски права – фотографията на страницата, освен ако не е упоменато друго е лицензирана под Creative Commons Attribution NonCommercial Noderivate. Обяснение на лиценза на български можете да прочетете от тук. Незапознаването с лиценза на материалите, публикувани в tilt-shift.net не е основание за нарушаването му.