Как да си направим Tilt-Shift обектив .2

Други примери как да си направим тилт-шифт обектив, могат да бъдат открити на личната страница на Marcus Kazmierczak, в секция фотография. Същите туториали се отнасят за няколко различни обектива с нагледни примери, както и доста добри фотки във фото-журнала му.

75mm Wirgin Bellows Camera
75mm Vivitar Enlarger Lens
105mm Tominon enlarger lens
80mm Bovha-3 lens